Actueel
buurtpreventie-bordje

Meeloopavonden

Elk buurtpreventieteam organiseert minstens 1x per jaar een meeloopavond. Je kunt dan vrijblijvend meelopen met een team om te zien hoe zij als buurtvrijwilliger werken aan veiligheid en preventie. Je wordt hiervoor uitgenodigd per brief of via bijvoorbeeld De Bode. Meestal lopen de wijkagent en wijkboa ook mee. Zij beantwoorden ook al je vragen.

In verband met corona zijn op dit moment nog geen nieuwe meeloopavonden gepland.