Privacy
buurtpreventie-bordje
bril knipsel

Proclaimer & privacy

Actuele en juiste informatie
We streven naar actuele en correcte informatie op deze website 

www.buurtpreventie-etten-leur.nl. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd niet juist en/of niet volledig is. Je kunt géén rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Buurtpreventie Etten-Leur en de gemeente Etten-Leur aanvaarden in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website. 

E-mailgebruik
E-mails aan infobuurtpreventie@etten-leur.nl komen terecht bij de gemeente Etten-Leur. Hierop is het privacybeleid van de gemeente Etten-Leur van toepassing.

Alle informatie, die je doorgeeft, behandelen buurtpreventie Etten-Leur en de gemeente Etten-Leur vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor je deze hebt doorgegeven. We behandelen jouw e-mail vertrouwelijk, maar sluiten niet uit dat een e-mail door derden ingezien wordt. 

Links naar andere websites
Om het je gemakkelijk te maken, kun je via deze website websites bezoeken die niet van de Gemeente Etten-Leur of Buurtpreventie Etten-Leur zijn. We hebben dan ook geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Meedoen aan
buurtpreventie

Meedoen draagt bij aan een veilige en leefbare buurt. Zeven voordelen van buurtpreventie op een rij.

WhatsApp-groepen

Etten-Leur kent alarmerings-WhatsApp-groepen die door inwoners zelf voor een hele wijk worden opgericht en beheerd. 

Onveilige situaties?

De buurt veiliger maken doen we samen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in hun eigen buurt. Wat moet je waar melden?