Buurtpreventie
buurtpreventie-bordje

Wat is buurtpreventie?

Een wijk of buurt kan een buurtpreventieteam hebben en/of een Alarmerings-WhatsApp-groep. Beide hebben als doel om als bewoners samen te zorgen voor een veilige wijk of buurt. 

bril knipsel

Wat is een buurtpreventieteam?

Een buurtpreventieteam is een groep inwoners die het initiatief neemt voor een veilig(er) en sociale wijk. Inwoners kennen hun wijk zelf het beste. Ze weten als geen ander hoe ze hun wijk vriendelijk en leefbaar houden. Zij zetten zich hiervoor actief in.

Je herkent buurtpreventisten aan hun felgele jas of hesje met daarop Buurtpreventie. We geven voorlichting en advies over veilig wonen en over hoe je zelf meldingen kunt doen. Zo voorkomen en melden we samen bijvoorbeeld inbraak, overlast en vernieling. Veel buurtpreventisten zijn ook opgeleid voor hartreanimatie (AED). 

Buurtpreventie werkt samen met politie en gemeente. Waar nodig helpt ook welzijnsorganisatie Surplus mee, bijvoorbeeld met buurtbemiddeling of jongerenwerk.

Alarmerings- WhatsApp-groepen

Houd elkaar op de hoogte via de alarmerings-WhatsApp 

Etten-Leur kent alarmerings-WhatsApp-groepen die door inwoners zelf worden opgericht en beheerd. In deze speciale WhatsApp-groepen laten bewoners (mogelijk) onveilige situaties aan elkaar weten. Zo kun je samen alert zijn en/of een melding doen. 

Deze speciale WhatsApp-groepen hebben met elkaar afgesproken wat er wel en niet wordt gedeeld, omdat het echt gericht is op veiligheid in de buurt. Iedereen die zich aanmeldt krijgt deze afspraken ook toegestuurd. 

Bij de opstart kan de gemeente communicatieadvies geven. 

De beheerders van deze WhatsApp-groepen krijgen ook het buurtpreventienieuws in hun mailbox en mogen deelnemen aan bijscholingen voor veiligheid en preventie. 

Deze WhatsApp-groepen zijn niet verbonden aan bijvoorbeeld Nextdoor en andere (commerciële) initiatieven.

samenwerking

Samen Sterk

Wijkagenten (politie). De wijkagent werkt samen met zijn of haar politie-collega’s, wijkbewoners en wijkpartners. Samen zetten zij zich dagelijks in voor een veilige en leefbare wijk.

Wijkboa’s (gemeente). De Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren of handhavers) werken bij de gemeente. Zij gaan over veiligheid, preventie en leefbaarheid in de buurt. Ze bemiddelen, adviseren en treden op bij overlast. De boa’s werken in heel de gemeente, en hebben ieder enkele wijken als aandachtsgebied.

Buurtpreventie. Wijkbewoners die zich vrijwillig, samen met jou, inzetten voor een sociale en leefbare wijk. Als actieve en betrokken wijkbewoners hebben we oog voor elkaar, lopen we regelmatig door de wijk en letten extra op.

Voordelen van
buurtpreventie?

Hoe kan ik meedoen?

Hoe kan ik een melding doen?

De buurt veiliger maken doen we samen. Samen opletten, samen melden